STARFRUIT JSC

We are a Team of
Young and Bold. Agile. Creative. Professional.

5 Lĩnh vực Phát triển Web / App

5 Lĩnh vực Xây dựng các Giải pháp Số

5 Lĩnh vực Triển khai nền tảng VR/AR

5 Lĩnh vực Vườn ươm Công Nghệ

5 Lĩnh vực Thực thi sứ mệnh cộng đồng

3 Vòng Tròn Gốc rễ Trí tuệ Hiểu biết về công nghệ, xu thế để tư vấn KH hiệu quả

Am hiểu rõ về sản phẩm dv cung cấp để thực hiện hiệu quả dự án

3 Vòng Tròn Gốc rễ Nghị lực Cầu tiến, ham học hỏi

Luôn nỗ lực, cố gắng

3 Vòng Tròn Gốc rễ Đạo đức Đạo đức là nền tảng của mọi mối quan hệ tốt đẹp và phát triển

Chúng tôi sống và làm việc trung thực, có đạo đức và đáng tin cậy.

Đạo đức với khách hàng, đối tác, đồng nghiệp

Khởi sự Starfruit Khởi đầu từ những người Việt Nam trẻ & khát vọng muốn vươn ra thế giới

10 Giá trị cốt lõi Con người Con người là tài sản cốt lõi mà STF tập trung phát triển

10 Giá trị cốt lõi Tự quản Tính tự quản luôn được đề cao trong môi trường làm việc tại Starfruit

10 Giá trị cốt lõi Tinh thần khởi nghiệp Mindset để vượt qua thử thách & phát triển bản thân

10 Giá trị cốt lõi Trọn vẹn (wholeness) Tự do phát triển bản thân và xây dựng giá trị hạnh phúc tại Doanh nghiệp

10 Giá trị cốt lõi Đồng kiến tạo Cùng nhau xây dựng giá trị và chia sẻ thành quả

10 Giá trị cốt lõi Biết ơn Luôn trân trọng và biết ơn với từng cơ hội được gắn bó, cộng tác

10 Giá trị cốt lõi Win - Win – Win Cùng thắng với tất cả đối tác khách hàng và đem lại giá trị tốt đẹp cho cộng đồng

10 Giá trị cốt lõi Cam kết Nỗ lực hết sức để thực hiện lời hứa, chịu toàn bộ trách nhiệm cho các quyết định, hành động của mình

10 Giá trị cốt lõi Ăn khế trả vàng Cố gắng đem lại giá trị hơn những điều khách hàng kỳ vọng

10 Giá trị cốt lõi Thấu hiểu Luôn đặt mình vào vị trí đối phương để lắng nghe và cảm nhận