PASSION . SWEAT . GOODWILL

Our Achivements
10 Years. Thousands of hours. 500+ Projects.

 • Group 795
  Wordpress

  Vegacity Nha Trang

  • Thời gian

   1 tháng

  • Nhân sự

   3 nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   Wordpress

  • Khách hàng

   Vegacity

 • Group 793
  Wordpress

  Amber X-change Commodities

  • Thời gian

   1 tháng

  • Nhân sự

   3 nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   Wordpress

  • Khách hàng

   Amber

 • Group 789
  Wordpress

  Amber Asset Management

  • Thời gian

   1 tháng

  • Nhân sự

   3 nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   Wordpress

  • Khách hàng

   Amber

 • Group 790
  Wordpress

  Amber Holdings

  • Thời gian

   1 tháng

  • Nhân sự

   3 nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   wordpress

  • Khách hàng

   Amber

 • Group 791
  Wordpress

  Website River Bay Vĩnh Yên

  • Thời gian

   1 tháng

  • Nhân sự

   3 nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   wordpress

  • Khách hàng

   River Bay

 • screenshot smart solution
  Wordpress

  Website Legacy Garden

  • Thời gian

   1 tháng

  • Nhân sự

   3 nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   Wordpress

  • Khách hàng

   Legacy Garden

 • Group 789 1
  Wordpress

  Website TLG Holdings

  • Thời gian

   2 tháng

  • Nhân sự

   4 người

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   HTML/ CSS, PHP

  • Khách hàng

   Thiên Long Group

 • Group 774
  Wordpress

  Sun Iconic Hub Phu Quoc

  • Thời gian

   1 tháng

  • Nhân sự

   3 nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   HTML/ CSS, PHP.

  • Khách hàng

   Sun Group

 • Group 776
  PIMCORE

  Website Sun World

  • Thời gian

   3 tháng

  • Nhân sự

   5 nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   HTML/ CSS, PHP.

  • Khách hàng

   Sun Group

 • mockup-wrapper (37)
  Wordpress

  Sun Felicity

  • Thời gian

   1 Tháng

  • Nhân sự

   3 Nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   HTML/ CSS, PHP.

  • Khách hàng

   Sun Group

 • mockup sample
  Wordpress

  Sun La Fiesta

  • Thời gian

   1 Tháng

  • Nhân sự

   3 Nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   HTML/ CSS, PHP.

  • Khách hàng

   Sun Group

 • mockup-wrapper (34)
  Wordpress

  Gran Melia Nha Trang

  • Thời gian

   1 Tháng

  • Nhân sự

   3 Nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   HTML/ CSS, PHP.

  • Khách hàng

   KDI Holding

 • mockup-wrapper (33)
  Wordpress

  Sun Secret Valley

  • Thời gian

   1 Tháng

  • Nhân sự

   3 Nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   HTML/ CSS, PHP.

  • Khách hàng

   Sun Group

 • mockup-wrapper (32)
  Wordpress

  Hon Thom Paradise

  • Thời gian

   1 Tháng

  • Nhân sự

   3 Nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   HTML/ CSS, PHP.

  • Khách hàng

   Sun Group

 • mockup-wrapper (31)
  Wordpress

  Sun Beauty Onsen

  • Thời gian

   1 Tháng

  • Nhân sự

   3 Nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   HTML/ CSS, PHP.

  • Khách hàng

   Sun Group

 • mockup-wrapper (30)
  Wordpress

  Sun Riverside Village

  • Thời gian

   1 Tháng

  • Nhân sự

   3 Nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   HTML/ CSS, PHP.

  • Khách hàng

   Sun Group

 • mockup-wrapper (29)
  Wordpress

  Sun Tropical Village

  • Thời gian

   1 Tháng

  • Nhân sự

   3 Nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   HTML/ CSS, PHP.

  • Khách hàng

   Sun Group

 • mockup-wrapper (27)
  Wordpress

  Mipec Rubik 360

  • Thời gian

   1 Tháng

  • Nhân sự

   3 Nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   HTML/ CSS, PHP.

  • Khách hàng

   Mipec Group

 • mockup-wrapper (26)
  Wordpress

  HillSide Ressidence

  • Thời gian

   1 Tháng

  • Nhân sự

   3 Nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   HTML/ CSS, PHP.

  • Khách hàng

   Sun Group

 • bambooresort
  Wordpress

  Bamboo Resort

  • Thời gian

   1 Tháng

  • Nhân sự

   3 Nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   HTML/ CSS, PHP.

  • Khách hàng

   Bamboo

 • mockup-wrapper (24)
  Wordpress

  Vega City – KDI Holding

  • Thời gian

   1 Tháng

  • Nhân sự

   3 Nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   HTML/ CSS, PHP.

  • Khách hàng

   KPI Holding

 • Sun Grand Feria
  Wordpress

  Sun Grand Feria

  • Thời gian

   1 Tháng

  • Nhân sự

   3 Nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   HTML/ CSS, PHP.

  • Khách hàng

   Sun Group

 • A La Carte Ha Long Bay
  Wordpress

  À La Carte Ha Long Bay

  • Thời gian

   1 Tháng

  • Nhân sự

   3 Nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   HTML/ CSS, PHP.

  • Khách hàng

   Taseco

 • Sun Grand Boulevard
  Wordpress

  Sun Grand Boulevard

  • Thời gian

   1 Tháng

  • Nhân sự

   3 Nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   HTML/ CSS, PHP.

  • Khách hàng

   Sun Group

 • Minning Viet Nam – Informa
  Wordpress

  Minning Viet Nam – Informa

  • Thời gian

   1 Tháng

  • Nhân sự

   3 Nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   HTML/ CSS, PHP.

  • Khách hàng

   Informa

 • Nha Vang Company
  Wordpress

  Nha Vang Company

  • Thời gian

   1 Tháng

  • Nhân sự

   3 Nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   HTML/ CSS, PHP.

  • Khách hàng

   Nhà Vàng

 • Vinh Heritage – Mik Group
  Wordpress

  Vinh Heritage – Mik Group

  • Thời gian

   1 Tháng

  • Nhân sự

   3 Nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   HTML/ CSS, PHP.

  • Khách hàng

   Mipec

 • SunGroup Marina Town
  Wordpress

  SunGroup Marina Town

  • Thời gian

   1 Tháng

  • Nhân sự

   3 Nhân sự

  • Vị trí

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   HTML/ CSS, PHP.

  • Khách hàng

   Sun Group

 • mockup-wrapper (16)
  Wordpress

  Sun Grand New An Thoi

  • Thời gian

   1 Tháng

  • Nhân sự

   3 Nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   HTML/ CSS, PHP.

  • Khách hàng

   Sun Group

 • sunair
  PIMCORE

  Website Sun Air

  • Thời gian

   Giai đoạn cuối quý 2 đầu quý 3 năm 2022

  • Nhân sự

   7 nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   PimCore

  • Khách hàng

   Sun Air

 • sgp
  PIMCORE

  Website Sun Property

  • Thời gian

   Giai đoạn cuối quý 2 đầu quý 3 năm 2022

  • Nhân sự

   7 nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   PimCore

  • Khách hàng

   Sun Property

 • sungoup
  PIMCORE

  Website Sun Group

  • Thời gian

   Giai đoạn cuối quý 2 đầu quý 3 năm 2022

  • Nhân sự

   7 nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   PimCore

  • Khách hàng

   Sun Group

 • hanoicat
  Wordpress

  Website Ha Noi Cat

  • Thời gian

   2 tháng

  • Nhân sự

   3 nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   wordpress

  • Khách hàng

   Hanoi Cat

 • ocd
  Wordpress

  Website OCD Group

  • Thời gian

   1 tháng

  • Nhân sự

   3 nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   wordpress

  • Khách hàng

   OCD Group

 • falcon
  Wordpress

  Website Falcon

  • Thời gian

   1 tháng

  • Nhân sự

   3 nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   wordpress

  • Khách hàng

   OnsSoft

 • mockup-wrapper (1)
  Wordpress

  MobiFone Kết Nối

  • Thời gian

   4 tháng ( 2 giai đoạn)

  • Nhân sự

   5 nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   PimCore

  • Khách hàng

   MobiFone

 • mockup-wrapper
  UI/UX Design

  Bản đồ di sản Đà Nẵng

  • Thời gian

   3 tháng

  • Nhân sự

   4 nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, WebApp Development, VR Development.

  • Công nghệ

   Figma

  • Khách hàng

   Danang Museum

 • mockup-wrapper (15)
  UI/UX Design

  UI/UX WeOne

  • Thời gian

   2 tháng

  • Nhân sự

   3 nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design.

  • Công nghệ

   Figma

  • Khách hàng

   FSI

 • mockup-wrapper (14)
  UI/UX Design

  MobiFone Shop

  • Thời gian

   5 Tháng

  • Nhân sự

   7 Nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, WebApp Developement, App Development, Solution Architecture.

  • Công nghệ

   Pimcore, ReactJS, React Native

  • Khách hàng

   MobiFone

 • mbf it
  Wordpress

  MobiFone ITC Website

  • Thời gian

   2 tháng

  • Nhân sự

   3 nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Website Development.

  • Công nghệ

   Wordpress.

  • Khách hàng MobiFone

   MobiFone

 • 12
  Wordpress

  Flamingo FaceReg

  • Thời gian

   2 tháng

  • Nhân sự

   2 nhân sự

  • Vai trò

   System Integration, Web Development.

  • Công nghệ

   Pimcore, Opera API, FaceReg SDK.

  • Khách hàng

   Flamingo

 • mockup-wrapper (12)
  ECOMMNERCES

  MobiFone eCabinet

  • Thời gian

   4 tháng

  • Nhân sự

   4 nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, App Development.

  • Công nghệ

   NodeJS, Strapi, ReactJS, React Native.

  • Khách hàng

   MobiFone

 • mockup-wrapper (11)
  ECOMMNERCES

  Smart Travel App

  • Thời gian

   6 Tháng

  • Nhân sự

   8 Nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, App Development, VR Development, AR Development.

  • Công nghệ

   ExpressJS, ReactJS, React Native, ARCore, ARKit, KRPano.

  • Khách hàng

   MobiFone

 • screenshot eOffice
  Wordpress

  MobiFone e-Office

  • Thời gian

   5 tháng

  • Nhân sự

   7 nhân sự

  • Vai trò

   Web / App UI/ UX design, App Development.

  • Công nghệ

   VueJS, React Native.

  • Khách hàng

   MobiFone

 • vinfast klara
  Wordpress

  VinFast Klara

  • Thời gian

   1.5 tháng

  • Nhân sự

   4 nhân sự

  • Vai trò

   Thiết kế UI/ UX, Lập trình website

  • Công nghệ

   Wordpress

  • Khách hàng

   VinFast

 • mockup-wrapper (8)
  Wordpress

  Viettel DGD

  • Thời gian

   320 giờ

  • Tháng

   2 tháng

  • Nhân sự

   4 nhân sự

  • Vai trò

   Tư vấn thiết kế giải pháp, thiết kế UI/UX, lập trình website

  • Công nghệ

   Strapi

  • Khách hàng

   Viettel

 • vinataba
  Wordpress

  Vinataba Website

  • Thời gian

   320 giờ

  • Tháng

   2 tháng

  • Nhân sự

   4 nhân sự

  • Vai trò

   Tư vấn kiến trúc, thiết kế UI/ UX, lập trình

  • Công nghệ

   PHP , Frontend

  • Khách hàng

   Vinataba

 • mockup-wrapper (6)
  Wordpress

  eDirectory Informa

  • Duration

   3 months

  • Size

   4 members

  • Role

   UI/UX Design, Web Development, Architecture solution.

  • Technology

   PimCore

  • Client

   Informa

 • ceo
  Wordpress

  Ceohomes Platform

  • Duration

   4 months

  • Size

   6 members

  • Role

   Consulting, UI/UX Design, Web Development App Development, Architecture systerm.

  • Technology

   React Native, PimCore

  • Client

   CEO Group

 • thingo
  Wordpress

  Sàn TMĐT Thingo

  • Thời gian

   800 giờ

  • Tháng

   5 tháng

  • Nhân sự

   8 nhân sự

  • Vai trò

   Tư vấn, thiết kế UI/ UX, lập trình web , lập trình app, xây dựng kiến trúc

  • Công nghệ

   React Native, Pim Core

  • Khách hàng

   Thingo Group JSC

 • mockup-wrapper (2)
  Wordpress

  VinFast Smart Solution

  • Thời gian

   640 giờ

  • Tháng

   4 tháng phát triển

  • Nhân sự

   6 nhân sự

  • Vai trò

   Tư vấn, thiết kế

  • Công nghệ

   Pimcore

  • Khách hàng

   Vinfast

 • lapentor
  Wordpress

  Lapentor Platform

  • Thời gian

   960 giờ

  • Tháng

   6 tháng

  • Nhân sự

   6 nhânsự chất lượng cao

  • Người dùng

   5000+ người dùng trả phí hàng tháng

  • Công nghệ

   Cloud Computing, angular, mongoDB, AWS,

  • Khách hàng

   Sản phẩm của Starfruit

 • Sunneva Island
  Wordpress

  Sunneva Island

  • Thời gian

   1 tháng

  • Nhân sự

   3 nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   HTML/ CSS, PHP.

  • Khách hàng

   Sun Group

 • Sun Festival Avenue
  Wordpress

  Sun Festival Avenue

  • Thời gian

   1 tháng

  • Nhân sự

   3 nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   HTML/ CSS, PHP.

  • Khách hàng

   Sun Group

 • Sun Premier Village Primavera
  Wordpress

  Sun Premier Village Primavera

  • Thời gian

   1 tháng

  • Nhân sự

   3 nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   HTML/ CSS, PHP.

  • Khách hàng

   Sun Group

Where we are strong

We know that it must be crystal clear what to expect. Therefore, we are proud that we work with you on an implementation strategy free of charge and offer you the implementation at a fixed price.

Listen
& Understand

Create exciting online shopping experiences and drive ROI through design...

Develop Strategy

Software Dev

Create exciting online shopping experiences and drive ROI through design...

Develop Strategy

Software Dev

Create exciting online shopping experiences and drive ROI through design...

Develop Strategy
img-book

RESOURCES Go global with your eCommerce

A complete guide for CTOs, CMOs, and CDOs to smoothly enter a new eCommerce market.

Access a new digital experience platform. Made for marketers

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Amet rhoncus volutpat egestas volutpat.