download

Mobile App Dev

Mô tả:

 • Thiết kế, lập trình, kiểm thử đơn vị, sửa lỗi các ứng dụng phần mềm sử dụng React Native
 • Phối hợp với PM, Backend team, BA, Tester để hoàn thành công việc dự án
 • Tham gia thường xuyên các buổi họp review code và thảo luận với các thành viên trong nhóm để nâng cao chất lượng công việc
 • Triển khai sản phẩm lên môi trường của khách hàng, hỗ trợ nghiệm thu
 • Tham gia ước lượng thời gian hoàn thành công việc, xây dựng đề xuất giải pháp cho khách hàng

Yêu cầu:

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT
 • Có kinh nghiệm lập trình làm thực tế
 • Có kiến thức và thành thạo HTML, CSS, Javascript.
 • Có kinh nghiệm build & đẩy lên store (apple store & ch play)
 • Biết sử dụng các công cụ hỗ trợ Github
 • Có laptop cá nhân phục vụ cho công việc

Cơ hội phát triển

– Mức lương vị trí hấp dẫn và lương hiệu suất (Performance) không hạn chế.
– BHXH, BHTN, BHYT, chính sách thưởng, phúc lợi
– Được tham gia các khoá đào tạo chuyên môn, kỹ năng giải quyết công việc
– Cơ hội tự lựa chọn vị trí thăng tiến nghề nghiệp và lãnh trọng trách cao hơn
– Chịu trách nhiệm các công việc quan trọng và được ghi nhận thành quả

Hạn đăng kí: Hạn đăng kí: Trước ngày 15/03

Thiết kế UI/UX

15/02/2023

UI/UX Designer

15/02/2023

Mobile App Dev

15/02/2023