PASSION . SWEAT . GOODWILL

Our Achivements
10 Years. Thousands of hours. 500+ Projects.

 • Sun Premier Village Primavera

  Sun Premier Village Primavera

  • Thời gian

   1 tháng

  • Nhân sự

   3 nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   HTML/ CSS, PHP.

  • Khách hàng

   Sun Group

 • Sun Festival Avenue

  Sun Festival Avenue

  • Thời gian

   1 tháng

  • Nhân sự

   3 nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   HTML/ CSS, PHP.

  • Khách hàng

   Sun Group

 • Sunneva Island

  Sunneva Island

  • Thời gian

   1 tháng

  • Nhân sự

   3 nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   HTML/ CSS, PHP.

  • Khách hàng

   Sun Group

 • Lapentor Platform

  Lapentor Platform

  • Thời gian

   960 giờ

  • Tháng

   6 tháng

  • Nhân sự

   6 nhânsự chất lượng cao

  • Người dùng

   5000+ người dùng trả phí hàng tháng

  • Công nghệ

   Cloud Computing, angular, mongoDB, AWS,

  • Khách hàng

   Sản phẩm của Starfruit

 • VinFast Smart Solution

  VinFast Smart Solution

  • Thời gian

   640 giờ

  • Tháng

   4 tháng phát triển

  • Nhân sự

   6 nhân sự

  • Vai trò

   Tư vấn, thiết kế

  • Công nghệ

   Pimcore

  • Khách hàng

   Vinfast

 • Thingo e-commerce platform

  Thingo e-commerce platform

  • Thời gian

   800 giờ

  • Tháng

   5 tháng

  • Nhân sự

   8 nhân sự

  • Vai trò

   Tư vấn, thiết kế UI/ UX, lập trình web , lập trình app, xây dựng kiến trúc

  • Công nghệ

   React Native, Pim Core

  • Khách hàng

   Thingo Group JSC

 • Ceohomes Platform

  Ceohomes Platform

  • Duration

   4 months

  • Size

   6 members

  • Role

   Consulting, UI/UX Design, Web Development App Development, Architecture systerm.

  • Technology

   React Native, PimCore

  • Client

   CEO Group

 • Vinataba Website

  Vinataba Website

  • Thời gian

   320 giờ

  • Tháng

   2 tháng

  • Nhân sự

   4 nhân sự

  • Vai trò

   Tư vấn kiến trúc, thiết kế UI/ UX, lập trình

  • Công nghệ

   PHP , Frontend

  • Khách hàng

   Vinataba

 • eDirectory Informa

  eDirectory Informa

  • Duration

   3 months

  • Size

   4 members

  • Role

   UI/UX Design, Web Development, Architecture solution.

  • Technology

   PimCore

  • Client

   Informa

 • Vinataba Website

  Vinataba Website

  • Thời gian

   320 giờ

  • Tháng

   2 tháng

  • Nhân sự

   4 nhân sự

  • Vai trò

   Tư vấn kiến trúc, thiết kế UI/ UX, lập trình

  • Công nghệ

   PHP , Frontend

  • Khách hàng

   Vinataba

 • Viettel DGD

  Viettel DGD

  • Thời gian

   320 giờ

  • Tháng

   2 tháng

  • Nhân sự

   4 nhân sự

  • Vai trò

   Tư vấn thiết kế giải pháp, thiết kế UI/UX, lập trình website

  • Công nghệ

   Strapi

  • Khách hàng

   Viettel

 • VinFast Klara
  Web/ app Development

  VinFast Klara

  • Thời gian

   1.5 tháng

  • Nhân sự

   4 nhân sự

  • Vai trò

   Thiết kế UI/ UX, Lập trình website

  • Công nghệ

   Wordpress

  • Khách hàng

   VinFast

 • MobiFone e-Office
  Web/ app Development

  MobiFone e-Office

  • Thời gian

   5 tháng

  • Nhân sự

   7 nhân sự

  • Vai trò

   Web / App UI/ UX design, App Development.

  • Công nghệ

   VueJS, React Native.

  • Khách hàng

   MobiFone

 • Smart Travel App
  Web/ app Development

  Smart Travel App

  • Thời gian

   6 Tháng

  • Nhân sự

   8 Nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, App Development, VR Development, AR Development.

  • Công nghệ

   ExpressJS, ReactJS, React Native, ARCore, ARKit, KRPano.

  • Khách hàng

   MobiFone

 • MobiFone eCabinet
  Web/ app Development

  MobiFone eCabinet

  • Thời gian

   4 tháng

  • Nhân sự

   4 nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, App Development.

  • Công nghệ

   NodeJS, Strapi, ReactJS, React Native.

  • Khách hàng

   MobiFone

 • Flamingo FaceReg
  Web/ app Development

  Flamingo FaceReg

  • Thời gian

   2 tháng

  • Nhân sự

   2 nhân sự

  • Vai trò

   System Integration, Web Development.

  • Công nghệ

   Pimcore, Opera API, FaceReg SDK.

  • Khách hàng

   Flamingo

 • MobiFone ITC Website
  Web/ app Development

  MobiFone ITC Website

  • Thời gian

   2 tháng

  • Nhân sự

   3 nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Website Development.

  • Công nghệ

   Wordpress.

  • Khách hàng MobiFone

   MobiFone

 • MobiFone Shop
  Web/ app Development

  MobiFone Shop

  • Thời gian

   5 Tháng

  • Nhân sự

   7 Nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, WebApp Developement, App Development, Solution Architecture.

  • Công nghệ

   Pimcore, ReactJS, React Native

  • Khách hàng

   MobiFone

 • UI/UX WeOne
  Web/ app Development

  UI/UX WeOne

  • Thời gian

   2 tháng

  • Nhân sự

   3 nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design.

  • Công nghệ

   Figma

  • Khách hàng

   FSI

 • MobiFone Connection
  Web/ app Development

  MobiFone Connection

  • Thời gian

   4 tháng ( 2 giai đoạn)

  • Nhân sự

   5 nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   PimCore

  • Khách hàng

   MobiFone

 • Website Falcon
  Web/ app Development

  Website Falcon

  • Thời gian

   1 tháng

  • Nhân sự

   3 nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   wordpress

  • Khách hàng

   OnsSoft

 • Website OCD Group
  Web/ app Development

  Website OCD Group

  • Thời gian

   1 tháng

  • Nhân sự

   3 nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   wordpress

  • Khách hàng

   OCD Group

 • hanoicat
  Web/ app Development

  Website Ha Noi Cat

  • Thời gian

   2 tháng

  • Nhân sự

   3 nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   wordpress

  • Khách hàng

   Hanoi Cat

 • Website Sun Air
  Web/ app Development

  Website Sun Air

  • Thời gian

   Giai đoạn cuối quý 2 đầu quý 3 năm 2022

  • Nhân sự

   7 nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   PimCore

  • Khách hàng

   Sun Air

 • Sun Grand New An Thoi
  Web/ app Development

  Sun Grand New An Thoi

  • Thời gian

   1 Tháng

  • Nhân sự

   3 Nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   HTML/ CSS, PHP.

  • Khách hàng

   Sun Group

 • SunGroup Marina Town
  Web/ app Development

  SunGroup Marina Town

  • Thời gian

   1 Tháng

  • Nhân sự

   3 Nhân sự

  • Vị trí

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   HTML/ CSS, PHP.

  • Khách hàng

   Sun Group

 • Vinh Heritage – Mik Group
  Web/ app Development

  Vinh Heritage – Mik Group

  • Thời gian

   1 Tháng

  • Nhân sự

   3 Nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   HTML/ CSS, PHP.

  • Khách hàng

   Mipec

 • Nha Vang Company
  Web/ app Development

  Nha Vang Company

  • Thời gian

   1 Tháng

  • Nhân sự

   3 Nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   HTML/ CSS, PHP.

  • Khách hàng

   Nhà Vàng

 • HillSide Ressidence
  Web/ app Development

  HillSide Ressidence

  • Thời gian

   1 Tháng

  • Nhân sự

   3 Nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   HTML/ CSS, PHP.

  • Khách hàng

   Sun Group

 • Informa website system
  Web/ app Development

  Informa website system

  • Thời gian

   1 Tháng

  • Nhân sự

   3 Nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   HTML/ CSS, PHP.

  • Khách hàng

   Informa

 • Sun Grand Boulevard
  Web/ app Development

  Sun Grand Boulevard

  • Thời gian

   1 Tháng

  • Nhân sự

   3 Nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   HTML/ CSS, PHP.

  • Khách hàng

   Sun Group

 • À La Carte Ha Long Bay
  Web/ app Development

  À La Carte Ha Long Bay

  • Thời gian

   1 Tháng

  • Nhân sự

   3 Nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   HTML/ CSS, PHP.

  • Khách hàng

   Taseco

 • Sun Grand Feria
  Web/ app Development

  Sun Grand Feria

  • Thời gian

   1 Tháng

  • Nhân sự

   3 Nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   HTML/ CSS, PHP.

  • Khách hàng

   Sun Group

 • Vega City – KDI Holding
  Web/ app Development

  Vega City – KDI Holding

  • Thời gian

   1 Tháng

  • Nhân sự

   3 Nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   HTML/ CSS, PHP.

  • Khách hàng

   KPI Holding

 • Bamboo Resort
  Web/ app Development

  Bamboo Resort

  • Thời gian

   1 Tháng

  • Nhân sự

   3 Nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   HTML/ CSS, PHP.

  • Khách hàng

   Bamboo

 • HillSide Ressidence
  Web/ app Development

  HillSide Ressidence

  • Thời gian

   1 Tháng

  • Nhân sự

   3 Nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   HTML/ CSS, PHP.

  • Khách hàng

   Sun Group

 • Mipec Rubik 360
  Web/ app Development

  Mipec Rubik 360

  • Thời gian

   1 Tháng

  • Nhân sự

   3 Nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   HTML/ CSS, PHP.

  • Khách hàng

   Mipec Group

 • Sun Tropical Village
  Web/ app Development

  Sun Tropical Village

  • Thời gian

   1 Tháng

  • Nhân sự

   3 Nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   HTML/ CSS, PHP.

  • Khách hàng

   Sun Group

 • Sun Riverside Village
  Web/ app Development

  Sun Riverside Village

  • Thời gian

   1 Tháng

  • Nhân sự

   3 Nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   HTML/ CSS, PHP.

  • Khách hàng

   Sun Group

 • Sun Beauty Onsen
  Web/ app Development

  Sun Beauty Onsen

  • Thời gian

   1 Tháng

  • Nhân sự

   3 Nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   HTML/ CSS, PHP.

  • Khách hàng

   Sun Group

 • Hon Thom Paradise
  Web/ app Development

  Hon Thom Paradise

  • Thời gian

   1 Tháng

  • Nhân sự

   3 Nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   HTML/ CSS, PHP.

  • Khách hàng

   Sun Group

 • Sun Secret Valley
  Web/ app Development

  Sun Secret Valley

  • Thời gian

   1 Tháng

  • Nhân sự

   3 Nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   HTML/ CSS, PHP.

  • Khách hàng

   Sun Group

 • Gran Melia Nha Trang
  Web/ app Development

  Gran Melia Nha Trang

  • Thời gian

   1 Tháng

  • Nhân sự

   3 Nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   HTML/ CSS, PHP.

  • Khách hàng

   KDI Holding

 • Sun La Fiesta
  Web/ app Development

  Sun La Fiesta

  • Thời gian

   1 Tháng

  • Nhân sự

   3 Nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   HTML/ CSS, PHP.

  • Khách hàng

   Sun Group

 • Sun Felicity
  Web/ app Development

  Sun Felicity

  • Thời gian

   1 Tháng

  • Nhân sự

   3 Nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   HTML/ CSS, PHP.

  • Khách hàng

   Sun Group

 • Sun Iconic Hub Phu Quoc
  Web/ app Development

  Sun Iconic Hub Phu Quoc

  • Thời gian

   1 tháng

  • Nhân sự

   3 nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   HTML/ CSS, PHP.

  • Khách hàng

   Sun Group

 • Website TLG Holdings
  Web/ app Development

  Website TLG Holdings

  • Thời gian

   2 tháng

  • Nhân sự

   4 người

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   HTML/ CSS, PHP

  • Khách hàng

   Thiên Long Group

 • Website Rue De Charm
  Web/ app Development

  Website Rue De Charm

  • Thời gian

   1 tháng

  • Nhân sự

   3 nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   Wordpress

  • Khách hàng

   Legacy Garden

 • Website Sun Property
  Web/ app Development

  Website Sun Property

  • Thời gian

   Giai đoạn cuối quý 2 đầu quý 3 năm 2022

  • Nhân sự

   7 nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   PimCore

  • Khách hàng

   Sun Property

 • Website Sun Group
  Web/ app Development

  Website Sun Group

  • Thời gian

   Giai đoạn cuối quý 2 đầu quý 3 năm 2022

  • Nhân sự

   7 nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   PimCore

  • Khách hàng

   Sun Group

 • Website Sun World
  Web/ app Development

  Website Sun World

  • Thời gian

   3 tháng

  • Nhân sự

   5 nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   HTML/ CSS, PHP.

  • Khách hàng

   Sun Group

 • Da Nang heritage map
  Web/ app Development

  Da Nang heritage map

  • Time

   3 months

  • Number of employees

   4

  • Roles

   UI/ UX design, WebApp Development, VR Development.

  • Technology

   Figma

  • Client

   Danang Museum

 • Website River Bay Vĩnh Yên
  Web/ app Development

  Website River Bay Vĩnh Yên

  • Thời gian

   1 tháng

  • Nhân sự

   3 nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   wordpress

  • Khách hàng

   River Bay

 • Amber Holdings
  Web/ app Development

  Amber Holdings

  • Thời gian

   1 tháng

  • Nhân sự

   3 nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   wordpress

  • Khách hàng

   Amber

 • Amber Asset Management
  Web/ app Development

  Amber Asset Management

  • Thời gian

   1 tháng

  • Nhân sự

   3 nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   Wordpress

  • Khách hàng

   Amber

 • Amber X-change Commodities
  Web/ app Development

  Amber X-change Commodities

  • Thời gian

   1 tháng

  • Nhân sự

   3 nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   Wordpress

  • Khách hàng

   Amber

 • Vegacity Nha Trang
  Web/ app Development

  Vegacity Nha Trang

  • Thời gian

   1 tháng

  • Nhân sự

   3 nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   Wordpress

  • Khách hàng

   Vegacity

 • Mobifone Center
  VR/ AR Solution

  Mobifone Center

  • Time

   1 month

  • Number of employees

   6 nhân sự

  • Roles

   UI/ UX design, VR-AR.

  • Technology

   VR360

  • Client

   Mobifone

 • Mobifone 30 years
  VR/ AR Solution

  Mobifone 30 years

  • Thời gian

   7 ngày

  • Nhân sự

   3 nhân sự

  • Vai trò

   UI/ UX design, Web Development.

  • Công nghệ

   Wordpress

  • Khách hàng

   Mobifone

 • Hanoi CAT
  Web/ app Development

  Hanoi CAT

 • Lang Son Monuments
  VR/ AR Solution

  Lang Son Monuments

 • Hall of Fame – Bao Viet
  VR/ AR Solution

  Hall of Fame – Bao Viet

 • VR360 tour of Hue city
  VR/ AR Solution

  VR360 tour of Hue city

 • CEO Loyalty
  VR/ AR Solution

  CEO Loyalty

 • Hong Ngoc Hospital
  VR/ AR Solution

  Hong Ngoc Hospital

Where we are strong

We know that it must be crystal clear what to expect. Therefore, we are proud that we work with you on an implementation strategy free of charge and offer you the implementation at a fixed price.

Listen
& Understand

Create exciting online shopping experiences and drive ROI through design...

Develop Strategy

Software Dev

Create exciting online shopping experiences and drive ROI through design...

Develop Strategy

Software Dev

Create exciting online shopping experiences and drive ROI through design...

Develop Strategy
Project

RESOURCES Go global with your eCommerce

A complete guide for CTOs, CMOs, and CDOs to smoothly enter a new eCommerce market.

Access a new digital experience platform. Made for marketers

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Amet rhoncus volutpat egestas volutpat.